Pārlekt uz galveno saturu

Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas

Projekta logo
Projekta numurs
1.1.1.1/16/A/094
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta mērķis: Izstrādāt krūmcidoniju vidi saudzējošas audzēšanas, augu aizsardzības, uzglabāšanas un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas, izpētīt hidrofīlo un lipofīlo savienojumu veidošanos dažādās augļu attīstības fāzēs, veikt ražošanas ekonomisko izvērtējumu, veicinot augļkopības un pārtikas nozares straujāku attīstību un eksportspējas palielināšanu.

Projektā aktivitātes:

1. Krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju precizēšana, izmantojot integrētas un bioloģiskas metodes;

2. Krūmcidoniju slimību ierosinātāju un bezmugurkaulnieku noteikšana un potenciālo augu aizsardzības metožu pārbaude;

3. Krūmcidoniju izmantošanas iespēju paplašināšana, bioaktīvi savienojumi augļos un blakusproduktos;

4. Audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiskais pamatojums;

5. Tehnoloģiju pārneses pasākumi.

Plānotie rezultāti:

1) izstrādāti tehnoloģiskie risinājumi vidi saudzējošai krūmcidoniju audzēšanai, izdalītas piemērotākās šķirnes un adaptētas to pavairošanas metodes kvalitatīvu stādu ieguvei,

2) noteikti slimību izraisītāji un bezmugurkaulnieki krūmcidoniju stādījumos un izstrādātas metodes bioloģiskajai un integrētajai krūmcidoniju aizsardzībai,

3) iegūti dati par šķirņu un sēklaudžu augļu, to pārstrādes blakusproduktu detalizētu bioķīmisko sastāvu; uzglabāšanas laika pagarināšanas iespējām; izstrādāti divi tehnoloģiskie risinājumi produktu ar pazeminātu cukura daudzumu ieguvei un gaļas ēdienu kvalitātes uzlabošanai;

4) veikts datu apkopojums un ekonomiskais izvērtējums par krūmcidoniju audzēšanas un pārstrādes tehnoloģiju priekšrocībām;

5) īstenoti tehnoloģiju pārneses pasākumi.

Šī projekta ietvaros radītās zināšanas, kas iegūtas, iesaistot konsorcijā vairāku zinātņu disciplīnu pētniekus, radīs zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus krūmcidoniju audzēšanas un izmantošanas uzlabošanai.

 

ERAF logo

Finansējuma apjoms
586645.00
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Projekta veids
Statuss
Aktīvs
Pievienots 29/06/2017