Pārlekt uz galveno saturu

Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Projekta numurs
19-00-A01612-000004
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta sadarbības partnera administratīvais vadītājs: Karina Juhņeviča-Radenkova

Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri: 
1)    Latvijas Universitāte (vadošais partneris)
2)    Dārzkopības institūts
3)    AS “Rankas Piens”
4)    SIA “Probiotika LV”
5)    SIA “Skoru dārzi”
6)    Auru pagasta zemnieku saimniecība “Pērles”
7)    Valters Dambe

Projekta mērķis: ir izstrādāt jaunus materiālus augļu, īpaši mīksto ogu (aveņu un zemeņu), apstrādei ar bioloģiski noārdāmiem mikrobiāli sintezētiem polimēra pārklājumiem (ēdamām plēvēm), kas ļautu ilgāk saglabāt ogu kvalitāti un pagarinātu to uzglabāšanas laiku – neizmantojot cilvēkam un videi kaitīgas ķimikālijas. 

Īss projekta apraksts: 
Septiņi sadarbības partneri apvienojušies projekta īstenošanā, lai izstrādātu bionoārdāmus un cilvēkam nekaitīgus pārklājumus augļu un ogu apstrādei, kā arī iepakošanas materiālus, kas cilvēkam un videi nekaitīgā ceļā ļautu pagarinot to uzglabāšanas laiku. Viena no galvenajām šādu pārklājumu un materiālu priekšrocībām ir tā, ka to sastāvā var iekļaut bioloģiski aktīvās vielas, tādējādi nodrošinot ne tikai produkta nekaitīgumu, bet arī paaugstināt uzturvērtību un uzlabot sensorās īpašības.

Pētījuma ietvaros ir plānots pārbaudīt un pierādīt, ka ogu uzglabāšanas laiku var paildzināt, tās apstrādājot ar efektīvu, veselībai nekaitīgu un bioloģiski noārdāmu polimēra pārklājumu, to iegūstot no mikrobiāli sintezētajiem polisaharīdiem, to atvasinājumiem un kompozītiem. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt biotehnoloģiskos pētījumus par konkrētu biopolimēru iegūšanas īpatnībām no lauksamniecības un pārstrādes rūpniecības blakusprodutiem (piem. sūkalas, augu atlieku biomasas hidrolizāti, melases utt.), to rezultātā izstrādājot tehnoloģijas prototipu biopolimēru pārklājumu un iepakošanas materiālu iegūšanai ar tādiem raksturlielumiem, kas atbilst to pielietošanas veidam (augļu pārklājumi, bionoārdāmie iepakošanas materiāli – gan augļu, gan piena produktu iepakošanai).

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo
 

Finansējuma apjoms
102 285,00 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 11/10/2019