Skip to main content

Development of Non-Technological and Technological Innovation in Fruit Growing and Processing in the Countries of the Baltic Sea Region "(InnoFruit)

InnoFruit logo
Project No.
#R004
Beginning of the Project
End of the project
Project Manager
logo

Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.

Projekta aktivitātes veiktas sekojošos virzienos:

  • Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide;
  • Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās;
  • Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs;
  • Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.

Project activities report:

  1. Report activities (January, 2019): http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/files/pages/Report_activities_byPP1.pdf
  2. Project overview (1. – 5. period): http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/files/pages/Project_Overview.pdf
  3. Webpage and App tools: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/files/pages/Tools_webpage_app.pdf
  4. Informative materials (booklets and leaflets): http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/files/pages/Tools_booklets_leaflets.pdf
Amount of Funding
1500013,00
Source of Funding
European Regional Development Fund (ERDF)
Institute's Role
Project leading institution
Status
Inactive
Submitted on: 06/07/2017