Skip to main content

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)

tradicionalo
Project No.
LLI-181
Beginning of the Project
End of the project
Project Manager
projekta_logo

Palielinās interese par senām dārza augu šķirnēm un produktiem kā dabas un kultūras mantojuma daļu visā Eiropā, t.sk. Lietuvā un Latvijā. Šobrīd programmas reģionā tūristi uzturas salīdzinoši nelielu laiku, jo trūkst informācijas un attīstītu tematisko maršrutu. Nozīmīgi dārzkopības mantojuma objekti nav sagatavoti tūristu vajadzībām. Projekta kopīgais mērķis ir vairot seno dārzaugu kolekciju pievilcību un pieejamību. Zinātnisko institūtu, lauku tūrisma asociāciju un muzeju pieredze un specifiskās zināšanas abās valstīs tiks apvienotas projekta mērķu sasniegšanai. Projekta mērķa grupas ir: sabiedrība, nacionālie un starptautiskie tūrisma pakalpojumu sniedzēji, izglītības organizācijas, pārvaldes iestādes, MVU. Projekts attīstīs jaunu tūrisma produktu – Vēsturisko dārzu tūri ar 6 maršruta punktiem, kas vairos izpratni par nepieciešamību saglabāt dārza augu vēsturisko mantojumu. Tradicionālie augu un dārzeņu pārstrādes produkti tiks adaptēti mūsdienu vajadzībām. Maršruti, ko bagātinās pārstrādes produktu demonstrējumi, palīdzēs mazināt tūrisma sezonalitāti. Vēsturisko dārzu kā tūrisma objekta vadlīniju izstrāde būs noderīga kultūras un dabas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem to pakalpojumu dažādošanā. Tiks izveidota Vēsturisko dārzu tūres karte, piemērota velo un autobraucējiem, ar informatīvām norādēm par pakalpojumu grupām: apmeklējamās vietas, pieejamie pakalpojumi, t.sk. ēdināšana un tūristu mītnes. Projekta laikā tiks ilgtspējīgi uzlabota infrastruktūra kultūras un dabas mantojuma objektos un izveidots vēsturisko šķirņu dārzs Rundāles pilī un Dobelē, abu valstu Dārzkopības institūtos izvietota saistoša informācija par vēsturisko augļaugu, dārzeņu un ziedaugu kolekcijām. Papildinātās kolekcijas kalpos atpūtai, izziņai un izglītībai. Tiks sagatavotas 2 brošūras, buklets un informatīvas lapas, popularizējot projektā sasniegto un informējot par dabas un kultūras mantojuma objektiem Latvijā un Lietuvā, vēsturisko dārzu vērtību un ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējām.

Amount of Funding
228775,63
Source of Funding
European Regional Development Fund (ERDF)
Institute's Role
Partner
Elektroniskais resurss
Status
Inactive
Submitted on: 03/07/2017