Pārlekt uz galveno saturu

Dārzaugu selekcijas programma

Projekta numurs
10.9.1-11/23/1654-e
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta mērķis: Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu dārzaugu šķirņu izveide vidi saudzējošo lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Jaunu šķirņu izveide jeb selekcija integrēto dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ir kompleksa ilgtermiņa aktivitāte, kas ietver vairākus savstarpēji saistītus etapus:

 1. Priekšselekcija (pre-breeding)

Mērķis: selekcijai nozīmīgo pazīmju izpēte un to donoru atlase, selekcijas metožu izstrāde un pilnveidošana.

Šis selekcijas etaps ietver:

 • esošā augu materiāla kolekciju izpēti un potenciālo vecākaugu atlasi,
 • jaunu, selekcijai nozīmīgu pazīmju donoru ievākšanu, atlasi un izpētei
 • jauna selekcijas izejmateriāla radīšanu, veicot eksperimentālo krustošanu t.sk. starpsugu krustojumus,
 • selekcijas metožu izstrādi un pilnveidošanu,
 • augu un ar tiem saistīto patogēnu, izpēti selekcijas metožu pilnveidošanai.
 1. Tradicionālā selekcija

Mērķis: selekcijas materiāla izveidošana un perspektīvāko genotipu izdalīšana hibrīdu vai kolekciju stādījumos.

Šis selekcijas etaps ietver:

 • krustošanu, izmantojot atlasītos vecākaugus,
 • iegūto hibrīdu īpašību novērtēšanu un atlasi siltumnīcā un lauka apstākļos,
 • hibrīdu atlasi, pielietojot vēlamajām pazīmēm specifiskos molekulāros marķierus,
 • slimību izturības vērtēšanu, pielietojot augu patoloģijas metodes.
 1. Šķirņu kandidātu un jauno šķirņu vērtēšana ražošanas apstākļos

Mērķis: reģistrēšanai virzāmo šķirņu kandidātu izdalīšana no perspektīvākajiem genotipiem ražošanas apstākļos, ražošanas tehnoloģiju izstrāde vai adaptācija jaunajām šķirnēm un šķirņu kandidātiem.

Šis selekcijas etaps ietver:

 • elites hibrīdu, šķirņu kandidātu un jauno šķirņu novērtēšanu komerciālas audzēšanas apstākļos, agronomisko īpašību novērtējumu,
 • audzēšanas tehnoloģiju izstrādi vai adaptāciju, t.sk. IMP stratēģijas izstrādi,
 • ražas novākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju izstrādi vai adaptāciju, pārstrādei piemērotiem augļaugiem – piemērotu pārstrādes produktu izstrādi, uzturvērtības novērtēšanu.
 1. Šķirņu komercializācija

Mērķis: jauno šķirņu autortiesību nostiprināšana, to atpazīstamības un pieejamības veicināšana.

Šis selekcijas etaps ietver:

 • šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes (AVS tests) veikšanu un jauno šķirņu reģistrāciju,
 • jauno šķirņu un/vai to produktu reklāmas pasākumus, demonstrējumus potenciālajiem audzētājiem.

Selekcijas programmā iekļautās dārzaugu sugas:

 • Ābeles
 • Avenes
 • Upenes
 • Krūmcidonijas
 • Plūmes
 • Bumbieres
 • Ķirši
 • Aprikozes
 • Melones
 • Ģimenes sīpoli
 • Ķiploki

Projekta rezultāti realizācijas posma beigās tiks publicēti Dārzkopības institūts interneta vietnē un būs bez maksas pieejami visiem uzņēmumiem, kas darbojas attiecīgajā nozarē vai apakšnozarē.

Informācija par projektu:

 

Finansējuma apjoms
1046864
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 03/01/2023