Pārlekt uz galveno saturu

Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa

Mērķis: Izstrādāt, pielāgot videi draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas, tehnoloģijas un risinājumus, sniegt atbalstu nozarei ražošanas efektivitātes nodrošināšanai.

 

Darbības virzieni:

  • Audzēšanas tehnoloģiju izpēte, izstrāde un adaptācija augļaugiem (augļu koki un ogulāji) un dārzeņiem, t.sk. augļaugu veidošana, pavairošana, risku mazinoši risinājumi, augšanas apstākļu nodrošinājumu (augsnes mitruma regulēšana, apūdeņošana, apdobju kopšana augļaugiem, segumu izmantošana);
  • Augļu koku, ogulāju un dārzeņu šķirņu un augļu koku potcelmu, šķirņu potcelmu kombināciju izvērtēšana;
  • Dārzaugu fizioloģijas izpēte un risinājumi – ziemcietības uzlabošanai, fotosintēzes efektivitātes nodrošināšanai, augu augšanas (koku vainagu veidošanas laiks un formas) un ražošanas regulēšanai;
  • Augu nodrošinājuma (t.sk. ar barības vielām un mitrumu), augsnes resursu un īpašību ietekmes un ilgtspējīgas izmantošanas izpēte dārzaugiem;
  • Atblasts nozarei – t.sk. konsultāciju, semināru, apmācību, praktisko nodarbību veidā.

Pētījumu virzieni, kuros iesaistīta nodaļa:

  - Baltijas jūras reģionam piemērotu dārzaugu šķirņu klāsta daudzveidošana un selekcija;

  - Videi draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas;

  - Dārzaugu uzglabāšanas un pārstrādes tehnoloģijas;

  - Dārzkopības zinātnes bioloģisko pamatu pētījumi.

 

Aktuālie projekti:

   - Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde (2015-2020)

   - Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana (2015-2020)

   - Valsts pētījumu programmas AGROBIORES Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā, Projekts Nr. 2 Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (AUGĻI)

   - Interereg Baltic Sea Region program project „Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries” (InnoFruit) (2016 - 2019)

   - COST ACTION FA1204Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality

 

Sadarbības partneri:

    Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs;

    LU Bioloģijas institūts;

    Lietuvas Lauksaimniecības un meža zinātņu centra Dārzkopības institūts;

    Latvijas augļkopju asociācija